Archiwum wiadomości - 2018 r.

Styczeń - Marzec

Motela na plaży

Profesorze pamiętamy...

Projekt SAMBAH wśród najlepszych!

Międzynarodowe Spotkanie WWF na brzegu Bałtyku

Unda i Ewa - focze mamy 2018

Morświn z sieci przekazany Stacji

Kwiecień - Maj

Foki wyleczone i uwolnione

Martwy morświn w Gdyni Orłowie

XVI Międzynarodowy Dzień Bałtyckiego Morświna

Morderstwo (?) odkryte na oksywskiej plaży

Foczy powrót do nowego domu

Zabito uratowaną fokę


powrót do Wiadomości